is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrensd wordt door een scherm met eene groote vierkante opening. Eindelijk wordt bij gebruik van hetzelfde metaalgaas de vierkante opening door de ronde opening van het objectief vervangen, en aangetoond, dat ook voor dit geval de wet der intensiteiten doorgaat.

Wij voegen hier nog bij, dat de uitkomsten van L»r. Sirks, ofschoon langs geheel andere wegen verkregen, volkomen overeenstemmen met de onze. Dit in bijzonderheden aan te toonen, ligt niet op onzen weg: ook hebben wij reeds hielen daar gelegenheid gehad daarop te wijzen. Alleen willen wij nog afzonderlijk vermelden, dat sehr. nadrukkelijk de aandacht vestigt op de gelijkheid der lichtverdeeling in het hoofdbeeld en de secundaire beelden, en die gelijkheid theoretisch en experimenteel aantoont.