is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Om het ontstaan der steenkoollagen te verklaren, behoeft men niet noodzakelijk aan te nemen, dat het koolzuurgehalte der atmosfeer in de steenkoolperiode veel aanzienlijker geweest zij dan in latere tijden.

V.

De redeneering waardoor Verdet tracht aan te toonen (Leqons d'optique physique t. I, § 62) dat iedere gepolijste, ook zelfs in geringe mate gepolijste oppervlakte regelmatig het licht terugkaatst. wanneer maar de hoek van inval nagenoeg = 90° is, is onjuist.

VI.

De oplossing van liet problema van Keppler door middel der reeksontwikkeling van Lagra.vge verdient de voorkeur boven alle andere oplossingsmethoden.

VIL

De uitspraak van Briot en Bouquet (Lecons de géométrie analytique, 1. VI, eh. IV): ,.En général il est impossible de placer une droite sur une surface algébrique d'un degré supérieur a trois", moet voor de oppervlakken van den vierden graad gewijzigd worden.