is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

WINDEN.

De aarde is in haar geheel door een omhulsel omgeven, dat men lucht noemt.

Deze lucht blijft door de aantrekkingskracht der aarde, (evenals alle andere voorwerpen) steeds met haar vereenigd. Zij dringt tot in de poriën van de aardkorst — en zelfs tot in het water door.

Deze luchtlaag noemt men ook dampkring of atmosfeer; zij bestaat uit 79 procent stikstof en 21 procent zuurstof, en bevat bovendien enkele andere bijmengsels, vooral in mindere of meerdere mate waterdamp.

Deze lucht nu, die de aarde omringt, zet uit, wanneer zij warmer wordt; zij wordt daardoor lichter en rijst opwaarts. Bij eene verlaging van temperatuur, dus ais zij kouder wordt heeft het omgekeerde plaats, de lucht krimpt dan in, wordt daardoor zwaarder en daalt naar beneden. Op onze aarde wordt de lucht ongelijkmatig verwarmd; hier wrordt de lucht warmer elders koelt zij af, waardoor ongelijkheid in de dichtheid of zwaarte der lucht ontstaat.

Het evenwicht wordt daardoor verbroken.

Maar de lucht zal, evenals water dit doet, het even-