is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor den zeeman echter is dit gedeelte van den Oceaan het ongunstigste, dat hij door te zeilen of door te stoomen heeft.

Het Aveêr in den stiltegordel, met zijn stilte, zijn benauwde vochtige warmte, zijn stortregens en donderbuien, oefent een veria ramenden invloed uit op de gezondheid en daardoor op de gemoedsstemming van den zeeman; alles te zamen genomen is dit gedeelte van den aardbol voor hem een van de minst aangename.

Deze opmerkingen over het ontstaan der winden en luchtstroomen meenden wij hier te moeten maken vóór wij tot de verdere behandeling der andere onderwerpen kunnen overgaan.

Tot beter begrip van 't een en ander en opdat men ons bij de verdere beschouwingen gemakkelijker zal kunnen volgen, raadplege men het bijgevoegde kaartje der passaten en antipassaten en van den stiltegordel van een deel van het Noordelijk halfrond.