is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig waterdamp bevatten, zullen niet zoo gemakkelijk hun waterdamp verliezen, omdat zij in steeds warmer deelen der depressie komen.

Wel echter valt daar eenige regen, soms ook hagel, maar dan in den vorm van buien.

Aan de Westzijde der depressies zijn deze buien het hevigst en brengen zij niet zelden tevens stormachtige winden mede.

De kracht van den wind is het grootst in de westelijke zijde van de depressie. Zij neemt gaandeweg af naar het Oosten toe, en in het middelpunt der depressie, waar de barometer het laagst staat en de lucht omhoog stijgt, is het gewoonlijk bijna geheel stil.

Een klein gedeelte der depressie, nabij en ten Oosten van dat centrum gelegen, is gekarakteriseerd door vrij goed weêr met somtijds bijna geheel helderen hemel.

Een weinig Oostelijk daarvan ligt een gedeelte van de depressie waar motregen valt.

Wij zullen de opsomming van de weêrsverschijnselen in de depressie hierbij laten, omdat in het vervolg van dit boekje nu en dan daarop teruggekomen en waar dit noodig is in meer bijzonderheden getreden wordt, en wij zullen er dus toe overgaan om nog in het kort op een zeer belangrijke eigenschap van de depressies te wijzen, die bij de weervoorspelling van de allergrootste beteekenis is.

Wij bedoelen de eigenschap der depressies om niet op dezelfde plaats te blijven, maar zich in een bepaalde richting voort te bewegen.

Zoo'n depressie moet men nu niet beschouwen als een luchtmassa, die in een draaiende beweging is, zooals men het wel eens geheel ten onrechte heeft voorgesteld.

Neen, het denkbeeld dat men zich daarvan moet vormen, is geheel anders.