is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplaatst van A naar a, dan zal de wind deze beweging van het centrum volgen en dus van richting veranderen.

De wind, die eerst uit C op ons toekwam, zal dan uit D op ons toewaaien.

Bij nadere beschouwing zullen wij dan opmerken, dat in een depressie van langw erpig-ronden vorm de wind in de gedeelten ten Z Oosten en ten NWesten van het middelpunt van lagen druk. langer uit ééne richting waait, dan in het front en de achterzijde van de depressie.

Bij snel zich voortbewegende depressies, die een bijna cirkelronden vorm hebben, waait de wind in een gebogen lijn naar het centrum toe, evenals in een orkaan, terwijl het in het middelpunt van orkanen veelal bladstil is.

Is dit middelpunt ons gepasseerd, dan slaat in een minimum van tijd de wind om en waait dan uit de tegenovergestelde richting met dezelfde kracht, die wij aan de andere zijde van het centrum hadden.

Beweegt zich het middelpunt der depressie sneller dan een schip, dat gelukkig genoeg buiten het middelpunt is kunnen blijven, dan is het grootste gevaar geweken, omdat het middelpunt nu achter het schip zich hoe langer hoe meer verwijdert.

Beweegt zich het middelpunt langzamer en is de snelheid en de richting van beweging tegengesteld aan de drift van het schip, dan kan zulk een vaartuig in het middelpunt van den orkaan geraken, waarvan de gevolgen meestal noodlottig zijn.

Aan zulke depressies hebben wij ook de orkaanachtige stormen te danken, die ons soms in den herfst of in den winter bezoeken en die met een NW wind aan de Zuiderzee, met N en NNO wind aan de Lauwerzee en de rivier de Eems zulke hooge vloeden geven.

Als wij nu onderstellen, dat het middelpunt van een depressie in A ligt, zie tig. 3, en wij ons in S geplaatst