is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als het middelpunt der depressie over ons heen gaat of dicht langs ons voorbij trekt, dan krijgen wij den wind uit bijna tegenovergestelde richting, en gaat hij, zooals wij reeds aantoonden, door het Zuiden en Westen naar het Noordwesten en Noorden.

Wij moeten hier echter opmerken, dat deze veranderingen van wind alleen veroorzaakt worden door de voortbeweging van het centrum, waarmede het geheele windstelsel, dat wij aan het begin van dit hoofdstuk beschreven, voortschrijdt, want de luchtstroomingen blijven dezelfde