is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ier verduidelijking van het bovenstaande en om de verbeelding te hulp te komen, raadplege men de hierbij gevoegde kaart met plaatsnamen, van waar iederen dag aan het Meteorologisch Instituut den barometer- en thermometerstand, de richting en de kracht van den wind en den toestand der lucht telegrafisch medegedeeld worden, en beschouwe men de kompasroos.

Deze kompasroos is verdeeld in 32 streken van den horizon; iedere streek is verder verdeeld in twee halve streken.

Deze kompasroos zet men met een pen op een kaart vast, zoodat het middelpunt samenvalt met de plaats waar men zelf is, en stelt de roos zoo, dat het Noorden naai boven, dus het duiden naar onder, het Westen ter linker- en het Oosten ter rechterzijde komt.

Hierbij moet men rekening houden met de z. g. miswijzing van het kompas.

Daar de miswijzing van het kompas nu daarin bestaat, dat de naald in onze omgeving ± l1/* streek of 16° naar het AA esten afw ijkt (N\\ estering heelt), komt miswijzend NtO 1 ■> O op de kompasroos overeen met rechtwijzend Noord, OZO '/.> O met Oost, ZtW'/jW met Zuid, en WNW ' .> W met rechtwijzend West over.een.

Deze verduidelijking dient om aan te wijzen, hoe men een kompasioos op een kaart moet leggen, want het Noorden op eene kaart is NtO O naar een miswijzend kompas.

Op bijgaande plaat III is het middelpunt A van het kompas Amsterdam.

Hieruit hebben wij 32 stralen getrokken, die een miswijzend kompas voorstellen; de verlengde bovenlijn w ijst naai het rechtw ijzend Noorden, de verlengde onderlijn naar het Zuiden, de verlengde zijlijnen wijzen Oost en West aan naar het rechtwijzend kompas.