is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op alle plaatsen nu, die in de lijn N-Z liggen, gaat de zon op denzelfden tijd op en onder, en op die, welke in de lijn O—W liggen, staat de zon op den middag even hoog als te Amsterdam.

Alle plaatsen ten Noorden en ten Zuiden van Amsterdam

Ko inpas.

hebben dezelfde Oosterlengte, en ten Oosten en ten Westen van Amsterdam dezelfde breedte.

Voor ons West-Europeanen zijn vooral de depressies, die uit den Noordelijken Atlantischen Oceaan komen van beteekenis. Die Oceaan speelt in onze weerstoestanden een belangrijke rol, omdat de enorme waterverdamping