is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeeltelijk in Oostelijke en ZOostelijke richting voortgestuwd worden. Dc huilste t;ik zul om de ZOost weder in het gebied van den NOost-passaat terugstroomen, waardoor hij weder genoodzaakt wordt tot zijn oorsprong terug te keeren.

Voor ons doel (omdat wij geen wetenschappelijk werk schrijven) is het voldoende, dit even ter loops te behandelen. Van meer belang is het, de richting der zeestroomen te loeren kennen.

Hier tasten wij niet in het duister, maar kunnen wij ze opmerken, zien en volgen.

De Equatoriale Stroom gaat zoo lang recht westwaarts, totdat hij door het land van Zuid-Amerika genoodzaakt wordt zijn richting te veranderen en zich te verdeelen. Nu wordt zijn loop meer NWestelijk en valt een deel van den stroom in de Caraïbische Zee, vervolgens bezuiden Cuba in de Golf van Mexico.

Hier loopt hij in een cirkel rond, om benoorden Cuba zijn weg door de Straat van Florida te vervolgen.

Een gedeelte gaat beoosten en tusschen de W est-Indische eilanden NWestelijk op, om zich later met den Floridastroom te vereenigen en dan onder de benaming van Golfstroom zijn weg. zooals wij dien in ruwe trekken hebben omschreven, te vervolgen. Ziet men de kaart na, dan bemerkt men een tusschenruimte waar geen stroom wordt waargenomen; deze ruimte noemt men Sargossaof Kroos Zee, omdat hier over groote afstanden een soort van zeegras (fucus natans) op het water drijft; dit is echter meer een soort plant dan gras, en heett zaadhuisjes zonder vrucht. Dit zeegras hindert een schip niet in zijn voortgang door het water, maar wanneer een schip er doorzeilt, ontstaan er achter het schip geen open vlakken, omdat het plantendek zich dadelijk achter het schip weer sluit.