is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand van de kust de thermometer boven 32° Fahrenheit staat, en het zeewater daar bijgevolg nog hooger temperatuur moet hebben ; anders ware een temperatuur van 320 Fahrenheit niet te verklaren.

Ofschoon eb en vloed in strikten zin niet bij het vorenbehandelde thuis behooren, meenden wij toch, om volledig te zijn, dit onderwerp beknopt te moeten behandelen, omdat deze vloeden, hoewel geen invloed op ons weer, toch wel invloed op de temperatuur aan onze kusten kunnen uitoefenen.