is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze wolken bestaan uit groepen van aanzienlijke hoogte en groote uitgebreidheid in horizontale richting. Scherp steken ze af tegen de blauwe lucht rondom haar,

In de hondsdagen kan men deze wolken in slechts enkele exemplaren aan den overigens helderen, blauwen hemel zien, en dan aan de* zee menigmaal een windhoos waarnemen.

In den regel is de temperatuur beneden de normale, en is er weinig wind.

Komt uit den onderkant van zulk eene wolk een punt te voorschijn in den vorm van eenen trechter, dan wordt vooral den zeelieden, vischers en molenaars aanbevolen, op hunne hoede te zijn, want dit is een kenteeken, dat de wolk in een toestand verkeert, waarbij de mogelijkheid bestaat, dat uit deze wolk een wind of waterhoos kan voortkomen, n.1. aan land een windhoos, op zee een waterhoos.

Zelfs willen wij waarschuwen, (wij spreken uit ondervinding) er niet te veel op te vertrouwen, dat de richting van den wind deze wolken schijnbaar niet toelaat, schade te doen.

Want er zijn voorbeelden te over, dat zij somtijds op eenmaal van richting veranderen.

In zulk een geval krijgen wij het eerst geheel stil, maar voor wij er aan denken, komt de bui op ons af, en kan dan in enkele minuten reeds aanzienlijke schade aanrichten.

Wanneer deze wolken meer menigvuldig en in groepen verdeeld zijn, is de samenstelling van het bovendeel meer lichtgrijs en is het onderdeel niet zoo scherp gelijnd en geteekend.

In deze gevallen zal men geen wind- of waterhoozen, maar wel een goede stortbui van regen uit haar kunnen verwachten.