is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kan in zulke gevallen voorkomen, dat wij goed en droog weder hebben, terwijl wij kunnen waarnemen, dat het elders met stroomen uit de beschreven wolk regent.

Veel wind is er niet uit te verwachten, in den regel is het vreemd weder, met veelal veranderlijke winden, vooral als er kans bestaat voor een wind- of waterhoos.

In den regel is de wind NVVestelijk.

Het eigenaardige van deze wolken is, en gelukkig ook, dat er 's nachts zelden of nooit buien of hoozen uit voortkomen.

Het is zeer waarschijnlijk, dat zij zich na zonsondergang verdoelen en oplossen, en dat zij den volgenden morgen na opkomst der zon opnieuw worden gevormd.

7. Nimbus, regenwolk.

Hieronder verstaat men een dikke laag van donkere, vormlooze wolken met bochtige, uitgescheurde randen, waaruit in het algemeen aanhoudende regen of sneeuw valt.

In de tusschenruimten, welke bij deze wolken kunnen voorkomen, ziet men bijna altijd een hooge laag CirroStratus of Alto-Stratus. Nimbi of regenwolken, zijn zeer groote, meest vierkante wolken met bochtige randen en somtijds met vreemde knobbels en uitwassen; zij hebben over haar geheel een donkere kleur, en geven altijd regen.

Al naar gelang deze wolken er meer of minder donker uitzien, is er ook meer of minder regen te verwachten.

In den regel heeft men dan b.v. in ZW of WZW richting ééne groote bank, eene verzameling van groote vormlooze wolken, welk geheel er loodkleurig uitziet en waaruit deze kolossussen schijnen op te komen.

In den regel is er met deze wolken weinig meer dan een matige koelte.

Wanneer de barometerverschillen met andere plaatsen echter groot zijn, of grooter worden, dan zal de kracht van den wind deze wolken verdoelen en scheuren.