is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze wolken noemt men dan Fracto-Nimbus.

In dit geval is er dan in den regel veel wind, veelal met stooten en krachtiger dan met de gewone regenwolken.

8. Cumuli, stapelwolken.

Het zijn dikke groote wolken, waarvan de top den vorm van een koepeldak met knobbelachtige aanwassen heeft terwijl de basis boven ons waterpas is.

Deze wolken worden nooit anders dan in zeer standvastig weder waargenomen. Al zien zij er nu en dan wat donker en dreigend uit, toch behoeven wij er geen regen of wind uit te verwachten.

Het zeer eigenaardige en kenmerkende van zuiver gevormde stapelwolken is, dat zij bijna niet van plaats veranderen, niet aan den horizon opkomen, maar boven ons gevormd worden, tot den middag in grootte en dichtheid toenemen en na den middag weder afnemen.

Dit komt, omdat zij door de opstijgende beweging van vochtigheid ontstaan en gevormd worden.

Omdat de barometerverschillen met andere plaatsen klein zijn, is er weinig wind en dus ook weinig beweging in de wolken.

Als b.v. met een NOostelijk koeltje de nacht helder is geweest, dan kan men na zonsopgang bemerken, dat er zich kleine wolkjes boven ons vormen, die, naarmate de zon hooger en hooger rijst, in grootte en omvang toenemen, maar op dezelfde wijze na den middag weder kleiner en kleiner worden, terwijl bij of even na zonsondergang de lucht even als in den morgen weer helder is.

Wordt dergelijk verschijnsel waargenomen, dan kan met eenige zekerheid, een bestendiging van hetzelfde weder voor li a 4 dagen verwacht worden.

Met stapelwolken is het altijd prachtig weder, er valt geen regen, er is weinig wind, de warmte is normaal, in alles heerscht de gulden middelmaat.