is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander soort stapelwolken kan men in den zomer dicht bij den horizon waarnemen.

Het zijn wolken, die door het volk in den regel donderkoppen genoemd worden, maar deze zullen zich tegen of' na zonsondergang weder oplossen en verdwijnen.

Is de wolk echter eenigszins donker van kleur, dan wil het wel eens voorkomen, dat er in den avond of nacht een lichte nevel over het aardrijk ligt, die echter reeds bij het opkomen der zon verdwijnt, maar dan wel eens een nachtvorst kan bezorgen.

Als deze stapelwolken zich oplossen, of door een bovenluchtstroom overdag verbroken worden, noemt men deze zich oplossende of verbroken, verdeelde wolken, FractoCumulus.

Dit is öf een bewijs van verandering in den weerstoestand, óf dat de wind in kracht toeneemt.

9. Cumnlo-Nimbus, onweerswolken.

Zoo noemt men de zware wolkenmassa's, die zich in den vorm van bergen, torens in grilligen vorm opheffen, in het algemeen van boven vergezeld van een sluier of scherm van een vezelachtige samenhang en van onder door nimbus-achtige wolkenmassa's.

Deze cumulo-nimbus, onweerswolk is één van die, welke zeker wel om hare merkwaardige gedaante bij het volk in het algemeen de meest bekende is; en ieder zal terstond begrijpen, welke wolk bedoeld wordt, als wij opmerken, dat wij hieronder hebben te rangschikken alle wolken, waaruit in den zomer weerlicht, bliksem, donder en regen, nu en dan zelfs hagel en harde wind is te verwachten.

Onweerswolken, waaruit wij zeker onweer en regen, nu en dan hagel, veelal ook veel wind kunnen verwachten, zijn kenbaar aan het onderdeel.

Het geheel lijkt ons toe, ééne groote wolk te zijn,