is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer zelden worden deze wolken boven ons waargenomen, maar wanneer dit een enkele maal overdag het geval is, dan is het der moeite waard, deze eens met aandacht te bestudeeren.

Doordat wij ze van onderen zien, lijken het voor ons groote velden met lichte randen en in iederen denkbaren vorm. Tussclien de wolken door kan men hier en daalde blauwe lucht zien.

Ook zij zullen evenals alle cumuli-wolken overdag grooter en grooter worden en meer en meer aaneensluiten, (te zamen gedrongen worden) maar voor zonsondergang zullen zij zich boven ons verdeelen en ons veel regen geven.

Wanneer de verdeeling intreedt, moge het wat weerlichten, nu en dan zelfs een weinig donderen, doch meestal krijgen we met deze wolken geen onweer, maar wel veel regen. Zeer waarschijnlijk trekt het onweder dan van ons weg en hebben andere plaatsen misschien hetzelfde onweder, als wij kunnen hebben uit een verzameling van cumuli-nimbus wolken, die wij in een boog aan den horizon zien. Met onweders zijn de barometerverschillen tusschen ons en andere plaatsen rondom ons altijd klein, reden waarom er, wanneer er onweersverschijnselen aan de lucht zijn, altijd zoo weinig wind is en meestal de winden zoo veranderlijk zijn.

10. Stratus. Mistwolk.

Dit is een waterpasse lang van opgeheven nevel, of van verdichte vochtigheid, uit hoogere lagen afgedaald (cirro-stratus).

Wanneer zulk een laag van cirro-stratus door den wind of door bergtoppen in onregelmatige stukken verdeeld wordt, noemt men de daardoor gevormde wolken FractoStratus.

Strati — mistwolken zijn waterpasse lagen of strooken, die op eenigen afstand van elkander aan den overigens