is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een cumulo-nimbus w aarnemen. De kleur van deze wolken is die van zilver en matglas. Onbewegelijk, schijnbaar onveranderlijk als zij ons overdag voorkomen, zou men wanen een berg met sneeuw of ijs bedekt voor zich te zien.

Maar niet zoodra is de zon ondergegaan en de schemering en de nacht ingetreden, of die berg van zilver zal blijken, wel bewegelijk te zijn.

Gedachtig aan het spreekwoord, „schijn bedriegt," moeten wij er voor zorgen, dat na zonsondergang ons schip en tuig in staat zijn aan de kracht van den wind, dien deze wolken medebrengen, weerstand te bieden.

Geen wolk wordt gezien, geen druppeltje water valt. Slechts het suizen van den wind op het water in de verte voorspelt de nadering eener bui, die zoo snel opkomt, dat veelal de tijd ontbreekt de noodige zeilen te bergen.

Ook in onze gematigde luchtstreken komen in den zomer soortgelijke wolken, 't zij dan minder prachtig, voor. Deze zullen zich ook tegen zonsondergang verdeelen of oplossen, en ons voor korten tijd harden wind geven. Om _ de zilvergrijze of gele kleur dezer wolken, noemt men de buien witte buien. Aan het einde gekomen van de beschrijving der voornaamste wolken, moeten wij erkennen hier geen volledig beeld te hebben gegeven van den rijkdom van vormen, kleuren en veranderingen in de wolken, die de aandachtige waarnemer kan opmerken.

Evenzoo vele malen immers, als men zijn blik slaat op een wolkenlucht, evenzoo vele malen zal men een andere bewolking zien, die nu eens in hoofdzaken, dan weer in onderdeelen van de vorige verschilt.

De hier genoemde 11 soorten kunnen wij echter rangschikken onder die wolken, waarmede bijna altijd dezelfde toestanden van het weder terugkeeren, die wij bij vorige gelegenheden met deze wolken hebben opgemerkt.

De beste tijden om het wolkenstelsel te bestudeeren,