is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langzamerhand toekomt de beschreven wolkensoorten te herkennen, zal waarnemen, dat de verwachtingen door ons uitgesproken in de meeste gevallen uitkomen.

In de volgende bladzijden zal nog eenige malen gelegenheid zijn, over de wolken te spreken in verband met bijzondere verschijnselen, zoodat wij hiermede de beschrijving der wolken besluiten.

Barometer.

Uit den aard der zaak, kan het ons doel niet zijn eene beschouwing te leveren over de werking en samenstelling van den barometer, zwaartemeter der lucht, maar wij willen meer de eigenaardigheden doen kennen, die in de praktijk van dienst kunnen zijn.

Gewone kwik-barometers, simpiesometers en aneroïdebarometers worden alle gebruikt om de meerdere of mindere drukking der lucht te bepalen.

Bij den eerstgenoemde doet de meerdere drukking der lucht het kwik in de glazen buis, die luchtledig is, rijzen, terwijl, wanneer die drukking afneemt, het kwik gaat dalen.

Bij den simpiesometer, die gezuiverde, gekleurde amandelolie bevat, rijst en daalt de olie in de buis, die met waterstofgas is gevuld, door dezelfde oorzaken. De aneroïdebarometer eindelijk, bestaat uit een luchtledige koperen doos met zeer dunne wanden, die door de drukking der lucht meer of minder wordt ingedrukt. Een hefboompje, aan deze doos verbonden, wordt daardoor in beweging gebracht, en die beweging, aan een kettinkje, dat om een tandradje loopt, medegedeeld, brengt weder de as van den wijzer in beweging. Daar nu de aarde, zooals wij reeds vroeger hebben opgemerkt, door lucht is

onige^en» die, evenals al het stoffelijke, hare zwaarte heeft,

6