is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het middelpunt van een depressie rechts van ons ligt, als wij het gezicht keeren naar de richting, van waar de wind wraait.

Met de Noorders en Pampero's ligt het centrum van lagen druk in een gebied, waar een hooge temperatuur is, en de winden waaien uit een gebied met lage temperatuur of hoogen druk.

Dit is in West-Afrika n.1. in de bocht van Guinea het geval met den ZWest-moesson in de maanden Juni tot September, wanneer het daar bijna altijd en overvloedig regent, terwijl er in de andere maanden van het jaar bijna in 't geheel geen droppel regen valt.

Dit gaat zoo regelmatig, dat men de gewoonte heeft, om van daag hier, morgen weer Zuidelijker, een kanonschot te lossen als een teeken, dat men zich erin verheugt en er op rekent, dat men weer eenige maanden goed weder heeft.

Orkanen zijn depressies, welke regelmatiger gevormd zijn dan die, welke bij ons optreden en die zich sneller voortbewegen, terwijl hun vorm meer die van een cirkel is.

Door de snelle verplaatsing van het middelpunt, volgen de veranderingen van den wind elkaar sneller en regelmatiger op dan in gewone stormen.

Hoe deze orkanen ontstaan, zullen wij het best kunnen beoordeelen, als wij de kaart der luchtstroomen en passaten beschouwen, met den daar tusschen liggenden en in hooge mate warmen en vochtigen stiltegordel.

Wij hebben bij de behandeling der depressies aangetoond, dat opstijgende warme en vochtige luchtmassa's een depressie kunnen doen ontstaan.

In den stiltegordel zijn dus alle elementen aanwezig, die tot het ontstaan van een depressie medewerken.

Wij merkten dan tevens op, dat op ongeveer 50° a 55 ° WLengte van Greenwich, waar de stiltegordel het