is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunneii komen tot het uitspreken van onze verwachting omtrent wind en weder.

Wel zal onze verwachting, evenals die in de weerberichten geuit, niet altijd uitkomen, doch dit ligt niet in de methode of het stelsel van beoordeeling, maar komt, omdat de weerstoestanden rondom ons elk oogenblik kunnen veranderen en dat onvoorziene storingen daarin een ingrijpende verandering teweeg kunnen brengen.

Zoolang de toestanden zoo blijven, als zij waargenomen worden, zal niet alleen de uitgesproken verwachting zeker uitkomen, maar zullen ook geen veranderingen van wind of weder intreden, vóór de toestanden rondom ons weder veranderen.

Zoolang de verschillen tusschen den weerstoestand hier en elders, en de verschillen in barometerstand hier en elders niet grooter worden, behoudt men dezelfde kracht van den wind; worden de verschillen grooter, dan krijgt men meer, worden ze kleiner, minder wind.

Blijft het middelpunt van een depressie in dezelfde richting van ons, dan behoudt men denzelfden wind, verplaatst zich het centrum, dan zal de wind die verplaatsing volgen, als de wijzer van een klok.

Wij kunnen dus beweren, dat de verwachtingen altijd zonder uitzondering uitkomen, en dat, wanneer zij niet uitkomen, er tusschentijds een onvoorziene verandering van toestand ingetreden is, m. a. w. dat de barometerstanden bij ons, of op andere plaatsen, in dien tijd gewijzigd zijn.

Wij zullen nu de weerberichten eens nader bestudeeren. In het Nieuws van den Dag vinden wij in het weerbericht in het eerste vak de volgende plaatsen, vanwaar tweemaal per dag de standen van den barometer en thermometer, richting en kracht van den wind en de toestand der lucht worden overgeseind.