is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Windkracht volgens de op zee gebruikte schaal.

Kracht. Benaming. Snelheid van den wind.

0 Stil 0.5M.p.sec. 1.8K.M.p.u.

1 Weinig wind 1.8 „ „ „ 6.5 „ „ „

2 Flauw koeltje 3.1 „ „ „ 11.0 „ „ „

3 Labber koeltje 4.5 „ „ „ 16.0 , „ „

4 Mooie koelte 6.7 „ „ „ 24.0 „ „ „

5 Prissche koelte 8.9 „ „ „ 32.0 „ „ „

6 Brarazeils koelte 11.2 n „ „ 40.0 „ „ „

7 Gereefde koelte 13.9 „ „ „ 50.0 „ „ „

8 Dubbelgereefdekoelte 17.0 „ „ r 62.0 „ „ „

9 Dicht gereefde koelte 20.6 „ „ „ 74.0 „ „ „

10 Storm 24.1 „ „ „ 87.0 n „ „

11 Orkaanachtige storm 35.0 „ „ „ 126.0 „ „ „

12 Orkaan 45.0 „ „ „ 162.0 „ „ „

Windkracht volgens de aan land gebruikte schaal.

Windkracht Uitwerking van den wind.

per sec. , p

0 Stil 0—0.5 M. De rook stijgt bijna loodrecht omhoog.

1 Zwak 0.5 — 5 „ Merkbaar voor het gevoel, beweegt een wimpel.

2 Matig 5—9 „ Strekt een wimpel, beweegt de bladeren van de

boomen.

3 Frisch 9—13 „ Beweegt de takken der boomen.

4 Sterk 13—20,, Beweegt groote takken en dunne stammen.

5 Storm 20—28 „ Geheele boomen worden bewogen.

6 Orkaan ' 28—45 ,, Verwoestende uitwerking.

In het zesde vak van het weerbericht vindt men bijzonderheden over den toestond der lucht, zooals bewolkt, heldere lucht, heirook, regen, mist, enz.

In het zevende vak vindt men de temperatuur in graden Fahrenheit, en in het daaropvolgend vak hare afwijking