is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de eerst genoemde depressie echter van eenige beteekenis is, en bezuiden van ons het weder vochtig en mistig is, en het centrum in dezelfde richting blijft liggen, dan hebben wij onder den invloed van deze depressie den wind soms dagen achtereen ZO en OZO met sneeuw of dichte motregen of mist.

Wanneer de depressies Westelijk, NWestelijk en Noordelijk van ons voorbijtrekken, hebben wij Zuidelijke, ZWestelijke, Westelijke-winden, en in den winter altijd dooi weder; trekken zij ZWestelijk, Zuidelijk en ZOostelijk van ons voorbij, dan hebben wij ZOoste, Ooste, of ONOoste winden, en kunnen wij of vorst, of sneeuw in den winter verwachten. In het algemeen kunnen wij aannemen, dat wanneer in Valentia, of Stornoway de wind ZW is, en men daar in die gevallen het centrum van de depressie dan in het NWest heeft, wij hier te lande niet onder den invloed van deze depressies komen, omdat zij te ver van ons verwijderd zijn.

Het gebeurt echter meermalen, vooral in den winter, dat de depressie, ten Noorden van Schotland ongeveer bij de Shetlandseilanden gekomen, of ook wel tusschen Schotland en Ierland haar loop wijzigt en zich in de richting van Jutland verder voortbeweegt, zooals wij reeds in het hoofdstuk depressies hebben aangetoond.

In dit geval komen wij ook onder den invloed van de depressie, en krijgen dan den wind W en NW met buiïg, stormachtig weder.

Als de wind Noordelijker gaat, wordt het weder allengs beter en droger.

In dergelijke gevallen raadplege men weder het lijstje der plaatsen en zal men opmerken, dat wanneer Sylt, Hamburg of Groningen lager barometerstanden hebben dan wij, onder den invloed van deze depressie, de wind bij ons NWestelijk of Noordelijk is, tenzij we onder