is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christianssund, Bodö, benoorden ons, en de plaatsen Swinemünde, Neufahrwasser, Memel, Stockholm, Wisby, Helsingfors enz. beoosten ons, hebben in zooverre waarde voor ons, dat wij, met behulp van de daar verrichte waarnemingen, den verderen loop der depressies kunnen volgen en hare vaste regelen en wetten, waaraan zij onderworpen zijn, kunnen leer en.

Op het weder bij ons hebben de standen van den barometer aldaar geen of althans weinig invloed, dan in die gevallen, waarin het weder bij ons beheerscht wordt door invloeden van het land, en wij dus niet zooals met Westewinden vochtig weder, maar droge, koude, Oostelijke winden hebben.

Als het centrum van een depressie ons gepasseerd is, komen wij niet weder onder haren invloed.

Is het middelpunt van een depressie rechts, d.w.z. Noordelijk van ons voorbijgegaan, dan hebben wij onder haren invloed Zuid, ZWest, West, NWest tot NNOoste winden gehad met in den regel vochtig weder; is het centrum links dus Zuidelijk van ons voorbij getrokken, dan hadden wij onder haren invloed, ZOost, OZOost, Oost tot ONOostewinden en meer droog weder.

Van de eerste hebben wij reeds ons deel van watertoevoer uit den Oceaan gehad, vóór de wind naar het NNOost was gedraaid, de tweede heeft ver bezuiden ons, bezuiden het centrum van de depressie, dezelfde invloeden op het weder aldaar uitgeoefend.

Zooals wij bereids aantoonden, zijn wij West-Europeanen niet allen gelijktijdig en niet altijd onder den invloed van éene depressie, ja wij kunnen zelfs aannemen, dat dit zelden het geval is, omdat de depressies niet zoo breed zijn, dat zij over geheel Europa het weder kunnen beheerschen.

Een belangrijke depressie moge in de lengte in de

8