is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ons, en het schip bijgevolg 30 Geogr. Mijl ton NNW esten van het centrum verwijderd aan den rand van den orkaan.

Wij plaatsen hier het merk A (plaats van het schip) en trekken van dit punt uit een lijn naar het middelpunt der depressie, welke lijn een richting NNW—ZZO moet hebben.

Daar wij nu op grond van deze gegevens tot de conclusie komen, dat wij ons in het Noordelijke deel van den orkaan bevinden, en dat, wanneer het middelpunt zich verplaatst, de wind achtereenvolgens OtNoorden, Oost en OtZ enz. moet worden, brengen wij ons schip over bakboordszijde ') aan den wind en liggen dan Noorden op het Kompas voor.

De eerste 4 uur drijft het schip met 8 streken drift dan 3 Geogr. Mijl recht naar het Westen.

Beweegt zich het middelpunt van de depressie in 4 uur tijds (een wacht) met een snelheid van 10 Geogr- Mijl, dan ligt na verloop van dien tijd het centrum niet meer in het ZZOost, maar in het ZtO :, 4 0, zooals het cirkeltje 2 in de figuur aangeeft. De wind is dus V4 streek meer naar het Oosten gegaan en is nu ONO V* °-

Wij zien nu, dat de wind iets sneller Oostelijk gaat, en vinden voor de volgende 4 uur, dat de wind ONO V* 0°st is, het schip ligt dan N 7* Oost voor en drijft de volgende 4 uur W '/« Noorden 3 mijlen af.

Het middelpunt is in denzelfden tijd tot den derden kleinen cirkel gevorderd, waar het centrum ZtOosten van ons is, terwijl wij den wind OtNoorden hebben.

Nu kunnen wij voor de volgende 4 uur wel aannemen, dat de wind door elkaar genomen Oost zal zijn, het schip ligt dan NNOost voor en drijft in deze 4 uur WNWestwaarts heen.

Ij Bakboord, linkerzijde van het schip.