is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gordijn word opgehaald, zoodat op een gegeven oogenblik, de lucht van ZYVest door ZOost naar het NOosten helder en klaar tot in het toppunt was, terwijl de andere helft achter ons er uitzag alsof zij niet een modderachtig zwart kleed was behangen, dat zich langs den horizon van ZWest door NWest tot NOost uitstrekte.

Dat voor den geheelen duur van deze scheepswacht al het scheepsvolk op het achterdek te zamen was, kan inen gevoegelijk uit het boven vermelde afleiden.

Met angst en vrees te zamen gedrongen, de woedende elementen gadeslaande, maar ook in stille bewondering de afwikkeling van dit grootsch en eenig, aan vaste regelen gebonden natuurtooneel aanschouwende, konden zij onder den machtigen indruk hiervan, toch niet nalaten tegen mij te zeggen: „wat is dat verschrikkelijk, maar toch ook grootsch en mooi, Kaptein!"

Toen het centrum achter ons om passeerde, was de kracht van den wind, maar waren vooral de windstooten van dien aard, dat het een geluk voor ons was, dat wij de voorzorgen hadden genomen om onze stengen te strijken, en vóór den storm een nieuw, nog niet gebruikt zeil met een zwichtrif er in aan te slaan, want een minder dan nieuw zeil had geen 5 minuten de kracht van den wind en van de windstooten kunnen weerstaan. Dat het schip nog bijna nieuw was en goed zee bouwde en ook, dat het met mahoniehout niet zwaar was beladen, droeg alles te zamen genomen er veel toe bij, dat wij geen schade bekwamen.

Nadat de wind door het ZZOost was gegaan, werden de windstooten wel minder hevig, maar het duurde toch nog wel 10 uren, voor wij konden merken, dat de storm in het afnemen was.

Laten wij nu als tweede voorbeeld ons eens in de Westelijke zijde van den orkaan verplaatsen en aannemen,