is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volgende 4 uur ligt het schip met den wind West, NNWest op het kompas voor, maar drijft met 8 streken drift 3 mijl ONOostwaarts af.

Hier peilen wij het middelpunt in cirkel 5, NtW 14 West en is de windrichting WZW Vs West.

Met den wind WZW '/* West, ligt het schip ongeveer NWest voor, en drijft met 8 streken drift nu NOostwaarts heen naar B.

Bijgevolg zijn wij nu in 5 wachten a 4 uur = 20 uur buiten den invloed van den orkaan of van de depressie, die ons den orkaan had bezorgd.

Uit deze twee voorbeelden kunnen wij dus afleiden, dat, wanneer de orkaan zich NWestwaarts beweegt, wij zoowel met den wind van ONOost over bakboordszijde, als met den wind NNOost over stuurboordszijde, buiten het middelpunt van den orkaan blijven.

Laten wij nu aan het 3'1'* voorbeeld met den wind NOost onze volle aandacht wijden, omdat wij ons hier in A, recht onder het middelpunt en in de lijn van voortbeweging van het centrum van den orkaan bevinden.

Het is bij eenig nadenken duidelijk, dat deze positie de ongelukkigste moet zijn, waarin wij met een schip verplaatst kunnen worden, en dat wij alle moeite en zeemanschap moeten aanwenden, om te trachten uit dezen neteligen en gevaarvollen toestand te komen.

Want, hetzij wij het schip over stuurboords-, of over bakboordszijde bij den wind brengen, altijd zal het schip bij het naderen van het centrum in een toestand komen, die, zooal niet den geheelen ondergang van het schip, maar dan toch onberekenbare schade zal kunnen toebrengen.

Wij moeten dus trachten het gevaar te ontzeilen.

Maar hoe?

Misschien zouden wij, zooals in het 3de voorbeeld is