is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede bijzon, terwijl overigens de lucht kristal helder is, dan kijke men eenige oogenblikken later eens naar den Westelijken of NWestelijken horizon, en men zal daar koppen (cumulus) kunnen opmerken, die al grooter en grooter en donkerder ') worden, en geen 3 uur, nadat de bijzon voor het eerst gezien was, zal er uit die richting een stormachtige wind waaien.

De lucht is helder, 's avonds of in den achtermiddag zien wij in NWestelijke richting een soort van cumulus (koppen) met een spitse punt bijna den horizon rakende, de wind (althans wat er is) is Westelijk — NWestelijk — en alles is kalm en stil in de natuur?

Na zonsondergang zal in vele gevallen hierop het antwoord worden gegeven, want niet zelden heeft men dan op zee tegen middernacht reeds met een harden ZOosten storm te kampen.

Onder diegenen, die aan land het meest afhankelijk zijn van den wind, kunnen wij zeker de molenaars, van zaag-, koren- en watermolens rangschikken.

Dezen verwijzen wij naar het hoofdstuk, waar wij de luchten zeestroomen behandelden, en meer in 't bijzonder naar datgene, wat wij schreven over de Zuidelijke winden, vooral die met regen en uitschietenden wind naar West of NWest.

Zoolang de wind tamelijk krachtig en regelmatig uit het Zuiden waait, ook al regent het nog al flink, is er geen gevaar aanwezig en kan men de zeilen van den molen naar de kracht van den wind uitspannen, zonder dat men bevreesd behoeft te zijn, dat er uit dien hoek op een gegeven oogenblik een harde wind zal komen.

Maar als men merkt, dat de molen langzamer begint te loopen en de regenval sterker wordt, doet men verstandig de vang over te halen en den molen stil te laten staan.

1) (Cumulo-stratus wolken).

9