is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een lijn rechthoekig op deze lijn getrokken, wijst het OtZ Zuiden en WtN «/# Noorden aan.

Nu verdeelt men de vakken zoo, dat men in het geheel 64 deelen verkrijgt, en trekt 32 stralen naar het middelpunt, die ieder een heele, de kleine aan de rand een halve streek voorstellen.

Legt men nu het kleine kompas uit ons werk op de kaart van Europa, en teekent met een potlood de richting aan, waarin andere plaatsen, ook die van het buitenland liggen, dan kan men met zijn vrienden in den tuin gaan naar 'i boven omschreven toestel, en met den vinger aanwijzen, in welke richting Londen, Liverpool, Glascow, Vlissingen, Rotterdam, Maastricht, Groningen, Utrecht, Helder, Antwerpen, Brussel, Parijs, Havre de Grace, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Gijon, Oporto, Lissabon, St. Ubes, Gibraltar, Madrid, Berlijn, St. Petersburg, Christiania, Stokholm, Kopenhagen enz. enz. gelegen zijn.

Aan hen, die door hun beroep of andere omstandigheden veel buiten verkeeren, zooals kooplieden, venters, reizigers, artisten, touristen enz., wordt meer bijzonder de lezing van het hoofdstuk wolken aanbevolen, en wanneer het zomer en zeer warm is, het gedeelte over de hondsdagen, windhoozen en onweders.

Ofschoon er niets veranderlijker is dan het weder, zal men toch, wanneer men de lucht, maar vooral ook de wolken goed bestudeert, en met de door mij opgegeven kenmerken vergelijkt, al zeer spoedig inzien, dat niet iedere wolk regen, niet iedere donderkop onweer geeft.

Men zal dan ook, bij een schijnbaar goede lucht, de voorzorg nemen om een paraplu mede te nemen, en bij donkere lucht thuis laten en den wandelstok nemen, omdat men in het eerste geval niet ver van den horizon enkele van die modderachtige strooken waarneemt — en de barometer niet best staat, terwijl de donkere lucht,