is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog op lucht en wolken een balans op te maken van wat er voor dien dag of voor de daaropvolgende dagen te vreezen of te hopen is. Om maar een paar voorbeelden uit de vele te noemen, die er in het landbouwbedrijf kunnen voorkomen, willen wij eens aannemen, dat iemand eenige hoppers hooi te velde heeft staan, welke hij gaarne dienzelfden middag zou willen binnenhalen.

Maar 's morgens is de lucht betrokken en donker, en uit vrees, dat er regen zal komen, durft hij het hooi, wat toch hoog noodig is, niet uitspreiden.

Tegen 9 of 10 uur klaart de lucht op, maar het hooi kan nu niet meer uit elkaar gehaald worden, want de dag is te ver verstreken.

Immers de zon en de wind moeten, zooals men dit noemt, er nog de laatste hand aan leggen, opdat men zal kunnen vertrouwen, dat het hooi droog is.

Nu echter moet men, hopende, dat het morgen beter weder zal zijn, het binnenhalen uitstellen.

Had men nu geweten, dat het later zou opklaren, dan ware men om 5 a 6 uur 's morgens met alle man naar het veld gegaan om het hooi uit te spreiden en om te werken, en na den middag had men een begin kunnen maken met het naar huis brengen van het drooge hooi.

Om te beoordeelen, wat men in dergelijke omstandigheden kan verwachten, het volgende:

Betrokken lucht heeft men, wanneer de lucht min of meer vochtig, en de barometerverschillen met ons en andere plaatsen klein zijn, bijgevolg is er dan ook altijd weinig wind.

Om nu te beoordeelen of uit een betrokken lucht ook neerslag of motregen zal komen, moet men den stand van den barometer raadplegen.

Staat de barometer met een ZWestelijken wind b.v. op 750, 755, 760 mM., dan krijgt men waarschijnlijk mistig, nevelig weder met eenigen neerslag.