is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarentegen lang onbestendig en ruw weder geweest, dan hebben wij kans op beter weder.

Het is dus duidelijk, dat iemand, die na langdurig goed weder begint te maaien, alle kans loopt, dat zijn hooi niet voor de verandering van het weder binnen komt, terwijl een ander, die begint te maaien, wanneer het weer onstuimig en ruw maar toch verbeterend is, meer kans heeft zijn oogst in goeden toestand te kunnen binnenhalen.

Zijn dus de toestanden van dien aard, dat het na onstuimig weer, goed weder wordt, dan dient men met alle beschikbare krachten zooveel mogelijk te maaien, al moet er ook wat meer tijd en geld aan besteed worden.

Om hiervan meer zekerheid te hebben, en beter met het weder voor de naaste toekomst op de hoogte te blijven, raadplege men eerst eigen barometer en thermometer in verband met de opmerkingen, in de twee hoofdstukken over deze instrumenten behandeld, maar bovenal de opgaven van het Meteorologisch Instituut te de Bildt, of Amsterdam etc., verder die van de plaatsen: Valentia, St. Mathieu, Newcastle en Sylt.

Want wanneer van daar rijzing van den barometer en betere toestanden van het weder worden bericht, bestaat er gegronde kans, dat deze gunstige toestand ook spoedig bij ons zal intreden.

Wordt van deze plaatsen een dalen van den barometer en slechter toestand van het weder en regen gemeld, dan bestaat er alle reden om aan te nemen, dat wij ook spoedig minder weer zullen krijgen.

Veel zal het er van afhangen, hoe groot de daling van den barometer in een van deze plaatsen in een bepaalden tijd is, en in welke richting het middelpunt der depressie ten opzichte van de plaats der waarneming ligt, zooals we vroeger reeds bij de behandeling van de depressies hebben aangetoond.

Wij zouden allen landbouwers zonder onderscheid willen