is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

temperatuur boven het vriespunt is, dan komt de koude uit den aardappel of steen, in den vorm van ijs, aan de buitenkant der voorwerpen te voorschijn.

Na strenge vorst en spoedig invallend dooi weer, zullen eveneens de dan aanwezige vochtige bestanddeelen in den dampkring, wanneer zij in aanraking komen met koude voorwepen, zooals muren van huizen, steenen der straten, boomen enz. bevriezen.

Vandaar het uitslaan van muren en de gladheid der straten.

In de meeste gevallen zullen de eerste wolken, die dan gezien worden, cirro-stratus of alto-stratus wolken zijn.

Met cirri- of cirro-cumulus wolken, is de lucht meer droog, en zullen wij ook geen uitslaande muren of gladde straten zien.

Zoolang cirro-cumulus wolken in zuiveren toestand voorkomen, zullen er in den regel na strenge vorst nog eenige dagen nrnt mooi weer volgen.

Eerst dan behoeft verandering verwacht te worden, als er zich cirro-stratus of alto-stratus wolken vertoonen.

Met den wensch, dat de welwillende lezers met het in de vorige hoofdstukken behandelde hun voordeel mogen doen, en dat door het lezen van het laatste hoofdstuk vele populaire wanbegrippen mogen verminderen, willen wij onze beschouwing besluiten.