is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Over de sympodie in het algemeen.

Twee preparaten aanwezig in liet museum van het lJoerhaave-Laboratorium hebben mij aanleiding gegeven de sympodie tot onderwerp van dit proefschrift te nemen.

Voor ik evenwel overga tot de bespreking van deze gevallen, zal ik een overzicht geven van wat er in de litteratuur gezegd wordt van de anatomie der sirenen, zooals deze monstra ook wel genoemd worden. Ze verdienen dezen naam ten volle. Het kegelvormige uiteinde van liet lichaam maakt liet begrijpelijk, dat in vroegere eeuwen, toen het geloof' nog vast stond, dat een dergelijke misgeboorte een voorteeken van plaatselijke of' andere rampen kon zijn, dat in dien grijzen voortijd gaarne den naam werd overgenomen uit het fabelachtige rijk dei' Sirenen.

Sympus is de anatomische naam. gemotiveerd door

1