is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

direct op. Een anus is nooit aanwezig; van uitwendige geslachtsdeelen is sonis in zeer rudimentaire» vorm sprake: evenwel is er nooit quaestie van een kanaal, dat communiceert met iets dat op een blaas lijkt.

I>reuken komen bij de sirenen vrij frequent voor; ook is eene andere afwijking, nl. racbischisis in bet sacraal en lumbaal gedeelte van de wervelkolom niet zeldzaam.

Vermelding verdient ook een dikwijls voorkomend uitwasje, gelegen op de plaats van den anus in een schotelvormige verdieping van de huid. Het kwabje bestaat louter uit elementen van de liuid; van de grootte kan men zicli een voorstelling vormen door bezichtiging der pbotograpbie. welke de rugzijde van mijn geval A voorstelt.

Ik wil nu achtereenvolgens de belangrijkste afwijkingen nagaan, die zich in het algemeen bij de Sirenen voordoen en daartoe beginnen met het bekken en het skelet van de onderste extremiteit.

Bekken.

Zelfs daar. waar het bekken het best is ontwikkeld, zijn er afwijkingen dit' maken, dat men moeite heeft de verschillende deelen nauwkeurig te herkennen, en juist de grens aan te geven tusschen de verschillende samenstellende deelen.

Die deelen maken alle den indruk van te zijn saamgedrukt in dwarsche afmeting: het is alsof de beide bekkenhelften naar de mediaanlijn toe verplaatst zijn en een daarmede gepaard gaand ineenschuiven en vergroeien