is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel eindigen soms de ureteren in een lilaas. maar 1 la.ii is die blaas toch zonder opening naar huiten of' zonder communicatie met den darm. In slechts twee gevallen (I. XI) wordt van een hlaas melding gemaakt. In geval 1 wordt zij als perexigua et inanis beschreven en in geval XI is van een eenigszins redelijk ontwikkeld orgaan geen quaestie. De veronderstelling ligt dan ook voor de hand dat wij in deze gevallen met een samenkomen van de ureteren en een daaraanvolgende weefselvermeerdering te maken hebben.

Bijnieren zijn bijna constant aanwezig. Overliet geval van Hoerhaave. waar ze zouden ontbreken sprak ik reeds : dezelfde overwegingen doen zich voor bij het geval van H. Ruge, waar ook geen bijnieren zonden zijn en wel twee nieren zonder ureteren.

De geslachtsklieren zijn in bijna alle gevallen aanwezig. Alleen in het geval van Gebhard (VIII) wordt vermeld dat ze totaal afwezig waren en in mijn tweede geval was de ontwikkeling uiterst gering.

Uterus en vagina zijn veel minder goed ontwikkeld en ook al wordt er soms van een uterus of' van een halve baarmoeder gewag gemaakt, dan blijkt toch ten duidelijkste uit de bijgevoegde teekening, hoe weinig een dergelijk orgaan op de normale baarmoeder gelijkt.

Behalve het blind eindigen van den darm, hetgeen constant voorkomt, wordt van verdere anomaliën in den tractus intestinalis weinig melding gemaakt, Eén enkele maal ligt de darm voor een gedeelte in een breukzak. Ééns wordt gesproken van een ontbreken van de valvula