is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den uervus cruralis en den n. ohturatorins van zenuwen voorzien.

Twee gevallen nam ik niet 141 in (le lijst, ofschoon zij voor liet overige wel de vermelding waard zijn. Het zijn:

b' een geval van Vrolik. dat liij een geval van sirenenvorming van den allerminsten graad noemt. Hier staan liet hekken en de extremiteiten omgekeerd en ontbreken de genitaliën en tienieren. De beschrijving is echter zoo onvolledig, dat ik het geval niet kon opnemen.

een geval van Arnold. waarbij tevens rachiseliisis voorkomt. Bij nadere beschouwing blijkt echter, dat er geen svmpodie bestaat, al blijft het geval interessant door liet ontbreken van het urogenitaalapparaat.

Ook verder maakt de lijst geen aanspraak op volledigheid. Van de gevallen door oudere schrijvers beschreven heli ik er zeer vele niet kunnen vermelden, omdat mij de bronnen ontoegankelijk waren. \an de meesten kan men de vermelding vinden in Fürster.

Hetzelfde geldt voor een aantal gevallen die door de nieuwere schrijvers vermeld zijn. Men vindt ze opgegeven achter het stuk van Arnold in Ziegler's Beitriige zur Patli. Anat. 18i>4. Na 181Iï is over sympodie niets meer verschenen.

Ofschoon ze wel onder mijn bereik waren nam ik n". '201 van Otto's monsters en een geval van Schwing in 't Centralblatt f. Gyn. '8(J niet op wegens de onvoldoende beschrijving.