is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Beschrijving der twee gevallen.

Geval A.

liet geval, dat ik hieronder wil beschrijven, heeft het IJoerhaave Laboratorium te danken aan Dr. P. uit den Haag. Uit een brief van den medicus blijkt dat de vroedvrouw, die bij de verlossing assisteerde, bij hare komst het kind reeds geboren vond. De omgeving deelde haar mede, dat het had geschreeuwd en dat er zeer weinig vruchtwater was afgeloopen. Omtrent de zwangerschap nl andere baringen vermeldt de brief evenwel niets. De duur van het embryonale leven van het kind is moeilijk op te geven. Gewicht of lengte doen bij een dergelijke misvorming slechts onnauwkeurige gegevens aan de hand: toch maakt het den indruk of het een foetus uit de 8e zwangerschapsmaand is. liet is zeker niet voldragen: