is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neden wordt liet abdomen smaller; het wordt aan de voorzijde begrensd door een huidplooi, die dwarsverloopend de plaats aangeeft, waar de extremiteit ten opzichte

"\cin don romp is in llcxic to Ih'gmo'om.

Achter is de huid op de plaats van liet sacrum vergroeid met de onderliggende tascie. Waar normaliter de anus gelegen is bevindt zich hier een klepje, enkel uit huid bestaande en duidelijk op de photographie te voorschijn komend. Van een communicatie met eenige inwendige holte blijkt niets. Van uitwendige genitaliën is er geen spoor, en genoemd klepje is de eenige verdubbeling van huid, die zich in de omgeving van het bekken bevindt.

De extremiteit staat in lichte flexie. Heft men het kind bij het hoofd op, dan maakt het been met den romp een hoek van ongeveer 160". De as van de extremiteit "ijkt ten opzichte van den romp wat naar rechts af.

Als voortzetting van liet bovenste gedeelte van het lichaam loopt de onderste ledemaat nu ook verder kegelvormig toe. Aan de stompe punt zijn de voetjes bevestigd en de knieën doen zich als een spoelvormige aanzwelling voor. Aan het onderbeen liggen de tibiae naar buiten; naar beneden aan de voorzijde zijn de malleoli interni duidelijk door te voelen, zoodat het den indruk maakt alsof de beide beenen naar buiten zijn gedraaid, zoover, dat de voeten met de hielen tegen elkaar stooten, en naar buiten wijzen. Behalve deze rotatie staan de voeten in sterken varusstand, zoo zelfs dat aan de voorzijde van het lichaam de beide zolen

2