is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beide kniegewrichten zijn door bandmassa's verbonden en vertoonen niet de normale plaatsing' ten opzichte van elkaar. De reeliter condylus externus feinoris staat in de linker fossa poplitea, aldaar articuleerendi net twee met kraakbeen overdekte gewrichtsvlakjes, liet wordt nn tevens duidelijk, dat de extremiteiten naar buiten gekeerd zijn en wel de rechter meer dan de linker. Daarmee komt ook overeen, dat de rechter patella iets naar achteren wijst en de linker eenvoudig naar buiten. Dat de beweging door een dergelijke verbinding van de gewrichten uiterst belemmerd wordt,

spreekt van zelf.

De scheenbeenderen zijn normaal. De kuitbeenderen zijn samengesmolten tot één plat beenstuk, dat tusschen de tibiae is gelegen. Boven is het eenvoudig door bandmassa's met de kniegewrichten verbonden, beneden is met de malleoli externi een soort gewricht bemerkbaar. De voetgewrichten zijn normaal.

De calcanei zijn vergroeid; liet cuboid en het scaphoul zijn beiderzijds aanwezig; de cuneiformia zijn aan de twee kanten vergroeid. Op de metatarsaalbeentjes en de

phalangen is niets aan te merken.

De spieren van de bovenste lichaamshelft zijn, voor zoover onderzocht, normaal. In de bekkenstreek ontbreken de obturatores, de pyriformes en quadrati femoris. De bilspieren daarentegen zijn alledrie in uitmuntenden

toestand aanwezig (lig. 3, a en b).

I)e draaiing van de beenen heeft tengevolge, dat de spieren van de onderste extremiteit eenigszins moeilijk te