is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn hier de strekspieren van den voet in goeden toestand aan te treffen, i en k stellen in fig. 3 de peroneus brevis en longus voor. welke laatste normaal over de planta pedis verloopend, zich aan den basis metatarsi

hallucis vasthecht. 1'. g en h zijn de pezen van den tibialis anticus, den extensor hallucis en den extensor digitorum communis. Verder is er nog een spier (1), die reeds boven is vermeld als vermoedelijke representant van de

oppervlakkige kuitspieien.

De hersenen vormen een brijachtige massa, waarin no«r aanduidingen van gyri te zien zijn; verder zijn ze voor onderzoek totaal ongeschikt, liet ruggemerg ziet er normaal uit. Evenzoo zijn de zenuwen, die uit de hersenen en het bovenste ruggemergsgedeelte ontspringen volkomen normaal.

r Slechts wil ik hier het verloop van de drie groote zenuwstaminen, <lie het been voorzien, nagaan.

De nervus obturatorius is beiderzijds aanwezig, komt uit den plexus lumbalis, loopt langs den einddarm tot het bij de beschrijving van het skelet genoemde putje, volgt dit kanaal en komt aan de voorzijde te voorschijn om" aldaar spiertakken af te geven en de huid aan de

voorzijde te innerveeren.

De nervus cruralis komt tusschen den musculus iliacus en den psoas major te voorschijn, en verloopt volkome,, normaal met de vaten onder het band van

Poupart.

De plexus sacralis is moeilijk met het mes bloot te leggen, maar bestaat zeker voor het grootste gedeelte.