is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, als men <len einddarm opligt, dezelfde verhoudingen te vinden.

De milt is volkomen normaal en ter juister plaatse aanwezig, evenzoo de beide glandulae suprarenales. Dit kan niet van de nieren gezegd worden. Reelits ligt onder de bijnier een plat boonvormig orgaan, uit hetwelk wij een ureter zien ontspringen. Deze ureter verloopt langs het rectum (lig. 4. g.), verdwijnt hiermede in de bekkenliolte en eindigt daar blind. Zijn uiterste einde is kolfvormig aangezwollen en wat geslingerd. Van een communicatie met den darm blijkt niets, ook niet bij liet nauwkeurigste onderzoek.

Links is geen nier aanwezig.

Van een blaas is geen spoor te zien, evenmin van uterus of' vagina.

De bekkenholte wordt door liet uitgezette rectum opgevuld, dat als een blinde zak eindigt.

Microscopisch werden de nier, het ovarium en de tuba onderzocht.

In de nier werden enkele typische glomeruli gevonden, zoodat liet aan geen twijfel onderhevig kan zijn, of wij met een nier te doen hebben. Verder was er veel te veel bindweefsel in en zeer vele met bloed gevulde groote holten.

Ten slotte zag ik er buizen in met vrij hoog epitheel, omgeven door circulair gerangschikte spoelvormige cellen.

Het ovarium bestond uit celrijk bindweefsel, waarin een menigte onrijpe follikels.

De tnba vertoonde het normale beeld; slechts was