is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schiedt vóói' ile 5 week. Weldra verkrijgen de ureter en de gang van WollT ie<lei een eigen mond. De ureter wordt naar de zijde van de blaas verplaatst door een eigenaardige verhouding in den groei, waardoor de heide openingen hoe langer hoe verder van elkander af geraken.

In deze periode vormen de \ gangen (de buizen van Muller en van Wolll) achter de blaas één bundel, de "•enitaalstreng genaamd, «terwijl zij door de in dezen

Ö O o

tijd reeds vrij groot geworden navelarteries omvat en als een pakket samengesnoerd worden.' (Hertwig).

Tot dusver is van een geslachtelijke dill'erentiatie geen sprake. Bij den man wordt de gang van Wolll afvoerkanaal van de geslachtsklier dus vas deferens. De oernier wordt gedeeltelijk epidydimis, voor een ander deel glandula suprarenalis. De gang van Muller verdwijnt op het bovenste en het onderste stuk na. die resp. als hydatide van den hijhal en als uterus masculinus bij den volwassen man zijn weer te vinden.

Bij de vrouw verdwijnt de gang van Wolll.

De buizen van Muller worden tot tubae, tot uterus en tot een gedeelte van de vagina. Het lichaam van \\ olll wordt parovarium en glandula suprarenalis.

Intusschen is reeds lang de sinus urogenitalis van den einddarm afgescheiden. Deze verbinding blijft alleen in de meeste gevallen van atresia ani bestaan.

In de zesde week van het intraüterine leven heeft aan den voorsten rand van den cloaak de eerste aanleg van de uitwendige genitaliën plaats, namelijk als een bindweefselwoekering, waardoor de geslachtsknobbel