is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook de houding niet de normale is. Evenwel zou liet door Fischer gevonden feit zeker in de redeneering dienen opgenomen te worden, als dit bleek juist te zijn. Bij het doorlezen van de litteratuur is mij gebleken, dat het nergens bevestigd doch c»ok nergens tegengesproken wordt: liever onthoud ik mij dus van een oordeel over deze zaak.

Een steun voor mijne hypothese, dat het niet ontwikkelen van den einddarin het allereerste zoude zijn, is ook in het feit gelegen, dat waar b.v. in geval A de darm nog een eind in het bekken indringt, de graad van de afwijking ook dadelijk een veel mindere is, getuige de vorm van de onderste extremiteit en liet aanwezig zijn van een nier.

Voor het ontbreken der uitwendige genitaliën weet ik. zooals ik reeds zeide, geen oorzaak op te ge\en.

Wat de overige gebreken aangaat, zoo beschouw ik die als rein toevallige. De rachischisis alleen komt te frequent voor bij de sirenen, dan dat ik deze misvorming ook als zoo geheel toevallig zou willen beschouwen. In welk verband die evenwel tot de andere afwijkingen staat, durf ik niet beslissen.

Misschien heeft de oorzaak, die een gedeelte van den darm niet tot ontwikkeling laat komen, ook direeten invloed op de wervelkolom: mogelijk is dit, opmerkelijk blijft liet dan toch, dat zoovele gevallen van rachischisis zonder sympodie voorkomen en dat ook niet alle sirenen defecten van de wervelkolom vertoonen.

De tijd waarop de eerste veranderingen plaats grijpen