is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is als van zelf gegeven. De laatste termijn, waar vóór de stoornis moet begonnen zijn in te werken, is de 4' week van liet intrauterine leven. Dat is vóór liet uitspruiten van de extremiteiten, vóór den aanleg van de nier uit de gang van Wolff.

Naar mijne overtuiging heeft de theorie, die ik hier heb ontwikkeld, veel voor hoven die van Gebhard. In plaats van een druk buiten op het embryo, neem ik aan een oorzaak werkende in het lichaam zelf, die den einddarm niet ver genoeg naar achteren laat doorgroeien.

Te verkiezen is deze verklaring, omdat ik hier niet zooals Gebhard, de buiging van het been of iets dergelijks voor den gebrekkigen aanleg van het urogenitaalapparaat, er hij behoef te halen, maar dat dit met de afwijking der extremiteiten direct uit mijne veronderstelling volgt.

Schijnbaar pleit tegen mijne theorie, dat bij de gevallen van atresia ani, waar toch ook een gedeelt<> van den einddarm ontbreekt, wel een goed ontwikkeld genitaalstelsel aanwezig is. Hier kan ik mij echter voorstellen. dat de stoornis meer caudaal heeft ingewerkt, lager dan de uitstulping van de allantois. Dat deze in die gevallen wel degelijk wordt aangelegd, blijkt ten duidelijkste uit het aanwezig zijn van een communicatie niet de blaas. Wat uit de allantois ontstaat, komt dus goed tot ontwikkeling en eveneens ondervindt de genitaalstreng geen stoornis, welke streng bij de sympoden. zooals we zagen, het zoo hard te verduren heeft.

Ik meen dus met zekerheid te kunnen zeggen dat de