is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Toen Mr. Jacob Dikks, die in het laatst zijns levens de bouwstoffen begon te verzamelen voor eene beschrijving der na 1863 geslagen nederlandsche penningen, ons ontvallen was, ontstond bij mij de vurige wensch, zijn werk over de penningen van 1813- 1863 eenmaal te mogen vervolgen.

Drukke ambtsbezigheden maakten, dat ik eerst een paar jaren later het lang bestaande plan weder opvatte en aan de toenmalige kommissie van redaktie van het Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde voorstelde, mijn arbeid daarin op te nemen.

Toen (in 1894) werd dit werk te uitgebreid geacht voor het Tijdschrift, terwijl tevens afbeelding van alle beschreven stukken werd noodig gevonden, een met het oog op de financien van het Genootschap onoverkomelijk bezwaar !