is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het belangrijkst voorkwamen en daaronder zooveel mogelijk Oranje-penningen. Den heer A. J. C. van Gemund te Haarlem mijn dank voor de gelegenheid mij geschonken, om de mij ontbrekende stukken, bij Teyler aanwezig, te doen fotografeeren.

Na dit zullen nog twee deelen volgen: het tijdperk van 's Konings 2" huwelijk (1879—1890) en dat van het regentschap van H. M. Koningin Emma (1890—1898).

Aan het slot van het 3' deel zullen de later gevonden stukken in een toevoegsel beschreven worden en zullen worden opgenomen: 1". een chronologische index, 2°. een uitvoerige alfabetische index, 3". een index op de stempelsnijders en hun werk, 40. een lijst der latijnsche opschriften met hunne vertaling en 50. een lijst der aangehaalde werken.

Aan allen, die niet in dit werk beschreven stukken bezitten, richt ik het beleefde verzoek, mij die wel voor één enkelen dag ter beschrijving te willen toezenden.

W. K. F. Zwierzina.

Alphen, Juni 1902.