is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De andere zijde van dezen penning is onbekend.

Beschreven naar den stempel aan 's-Rijksmunt aanwezig, 40 m.M

Cat. Stempels, n\ 257.

'2. 1864. 26 Januari.

Gedenkpenning ter eere van A. van Hoktkn, bij de 50 jarige herdenking van de overrompeling van 's-Hertogenbosch door de Pruissen en de verbonden burgers.

Vz. Het wapen van 's-Hertogenbosch (zonder kroon), daarboven het borstbeeld van Z. M. koning Willem III, in plaats van de wildemannen rechts klimmende leeuw met de nederlandsche vlag in den rechtervoorpoot, links een jonge schipper met lans, waarop een vrijheidshoed (van Hokten was in 1814 schipper).

Omschrift: Herinnering aan de bevrijding uit vreemde over heersc hing 26 Januarij 1814. Onder de reveering van Koning Willem ///

o ö <->

26 Januarij 1864.

Kz. In een krans van oranje en eikenloof: De stad 's-Hertogenbosch aan haren verdienstelijken burger Adrianus van Haften.

Alles gegraveerd en opgelegd. Zilver 68 m.M. Hij de familie van I Iokten te 's-1 lertogenbosch.

Bijdragen, 2e druk, n°. 520.

Met klokgelui werd de 26 Jan. 1864 te 's-I lertogenbosch begroet en ten i2''o ure werd van Hoktkn van zijne woning afgehaald naar het Stadhuis, waar hij met fanfares der muziek werd begroet en de plechtige uitreiking van den penning plaats had aan hem, „als een der hier nog aanwezige overgebleven hoofdpersonen van de saam verbon-