is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den burgers, die volgens oorspronkelijke bescheiden uit dien tijd, 50 jaar geleden, met levensgevaar het meest heeft bijgedragen tot de verlossing der stad 's-Hertogenbosch van het vreemde juk." Hierna werd de eerewijn aangeboden, de schuttersmuziek gat' een koncert en de kinderen der openbare scholen zongen toepasselijke liederen.

De penning werd vervaardigd door Gkkr. van Gi-.mkkt, ciseleurs en graveurs te 's-Hertogenbosch.

ïl. 1864. 6 Maart.

50 Jarig huwelijk van C. A. F. Lom en

C. van Nakrsen.

Vz. c. a. f. loth

en

c. van naersen 6 maart

1864

Kz. *

50 jarige echt verekniging

Twee lauwertakken en daaronder weder een zespuntige ster.

Goud, 24 m.M. Verz. Teyler.

4. 1864. 21 Maart.

Vijf en twintig jarig burgemeesterschap van Mr. N. P. J. Kien te Utrecht.

Vz. Naar links gewend borstbeeld in ambtsgewaad als burgemeester met kommandeurskruis en plaque van de orde van den Ned. Leeuw, Metalen Kruis en Gesp voor XVjarige trouwe dienst, daaronder rechts: »• vasi>krkku.knf.