is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan

i)kn hoog edel gestrengen heer

H. W. ROELANTS

li kolonel kommandant

der dienstdoende schuttery te schiedam, bv gelegenheid zyner vyftigjarige schutterlyke dienstvervulling, door de onderofficieren en korporaals als blyk van hoogachting aangeboden".

Kz. liet wapen i) van het geslacht Roelants, met helm en dekkleeden.

Omschrift: © 18 april 1814—18 aprii. 1864

Brons, 46 m.M., dour W. Pauwels & Zoon. Verz. v. Dijk v. Matenesse.

7. 1864 26 April.

I )eventer voor 50 jaar van het fransche juk bevrijd.

Vz. Op eene verhevenheid, waarop: daventria en waaruit een oranjeboom omhoogschiet, staat de nederlandsche leeuw, met den rechterachterpoot de boeien vertredende, met de

') I11 een veld van blauw een akker met korenaren van goud, gedekt door een helm van zilver, het helmdek is een wereldbol met evenaar, au naturel, en is als „wentelend" (roulant) een allegorie op den naam Roelants, de dekkleeden zijn van goud en blauw.