is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. In het veld de gekroonde arend van het wapen van Deventer, ter weerszijde eene versiering, boven: 26 april 1814, beneden: 26 april 1864

Tin, 35 m.M. Verz. Teyler.

Deze penning werd geslagen aan de fabriek Wilhki.m en door de werklieden dier fabriek bij den gehouden optocht rondgestrooid, volgens Kat. Smits van Nieüwerkerk Nr. 3416.

9. Als voren.

Vz. Het gekroonde wapen van Deventer tusschen het jaartal 1814.

Kz. Ünder twee kruiselings geplaatste palmtakken:

BOUWKUNDIGE VEREENIGING 1864.

Tin, 42 m.M. Verz. Teyler.

10. 1864 18 Juni.

25jarig huwelijk van Z. M. Koning Wili.em III met H. M. Sophia van Wurtemberg.

Vz. De hoofden van het Koninklijk paar accolés, omgeven door samengestrikte lauweren mirtetakken. Daaronder rechts W. P(auwels) & Z(oon).

Kz. De nederlandsche maagd met speer en vrijheidshoed gezeten in een tuin, haar linkerhand rust op de door de koningskroon gedekte wapens van Nederland en Wurtemberg,