is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan hare rechterzijde ligt de nederlandsche leeuw, achter haar opgaande zon.

Omschrift: herinnering aan 18 junij 1839

In de afsnede: XXV.

Tin, 50 m.M. Verz. Z.

Bestaat ook in zilver en brons, Verz. Teyler. Volgens mededeeling van Mr. l. w. A. Besier, zou deze penning op verzoek van hoogerhand niet zijn uitgegeven.

Oranjepe fittingen 1259.

11. Als voren.

Vz. De linksgewende hoofden van het Koninklijk paar accolés. Daaronder WP & Z. (W. Pauwei s & Zoon).

Kz. In krans van lauwer- en eikenbladeren:

1839.

18 JUNIJ 1864.

Tin, met oog en ring, 26 m.M. Verz. Z., bestaat ook in koper, Verz. Enschedé.

Ora njepenningen 1260.

1'i. 1864 Juni.

W. Putman 65 jaar organist te Oudewater.

Vz. De H. Cecilia het orgel bespelende, daarboven in den rand: ST CECILIA.

Ter zijde rechts: >. r. m. mknger f.

Kz. 3

den heere

w. PUTMAN